Tarih

Gayri Resmi Tarihin komik yalanı: ”İnönü savaşı uydurma, İsmet Paşa Zafersiz Kahraman”

BU YAZIYA PUAN VER

1
 
Cumhuriyet tarihi yalancılarının ve Atatürk  düşmanlarının  geçmişten günümüze, özellikle de son dönemde uyguladığı bir  taktik var.  Cumhuriyet tarihi ve devrimlerle ilgili herhangi bir konuda Atatürk’ün ismini anmadan İnönü üzerinden tarihi Atatürk’e saldırma politikası… Maalesef bu politika bazı Kemalistler üzerinde de etki etmiştir. Bunun da nedeni bilmemek ve araştırmamaktır. Örneğin bazı Kemalistlerden şunu duyuyorum. ‘’İnönü paraların üzerinden Atatürk’ün resmini kaldırdı, onu kıskandı, aslında her zaman ikili oynadı…vs’’
Bu iddiaların her biri ayrı bir araştırma konusudur.  Hepsine birden tek yazıda cevap vermek mümkün değildir. Bu yazımda son yıllarda sıkça tekrarlanan bir yalana değinmek istiyorum.   Cumhuriyet tarihi yalancıları Atatürk’ü ve kurtuluş savaşını yok saymak için İnönü savaşı üzerinde çok duruyor.  Gayri resmi tarihe göre İnönü savaşı hiç olmamış, sonradan uydurulmuş hatta bazılarına göre İsmet İnönü ‘’zafersiz kahramanmış’’. Kimi kastettiğimi tarihle ilgilenenler anlamıştır.  Bu ucuz tarih yalanlarına da kanıt olarak İstiklal mahkemesinde idam edilen Miralay Mehmet Arif Bey’in hatıralarıdır. İddiaya göre Arif Bey’in anılarında İnönü’nün ismi  1 kez geçiyormuş. Eeee?  Eeesi İsmet İnönü, İnönü savaşında yokmuş. Hani İnönü savaşı uydurmaydı? İlk önce İnönü savaşını yok saydılar baktılar ki tutmadı sonra İsmet İnönü’yü yok saydılar. İlla İnönülerden birini yok sayacaklar. Adamlar İnönüfobik… 🙂
Gayri  resmi tarihin yok saydığı İnönü savaşının öncesi, savaş dönemi ve sonrasıyla ilgili tüm bilgilere geçelim. Görelim bakalım İnönü savaşı var mıymış yok muymuş? İsmet Paşa zafersiz bir kahraman mıymış yoksa gerçek bir kahraman mı?
Birinci İnönü Muharebesi öncesinde, Batı Cephesi Komutanlığı Albay İsmet Bey’in komutasında; karargâhı  Küplü’de bulunan Yenişehir, İnegöl ve Bilecik havalisinden sorumlu olan 24’üncü Tümen, merkezi Yunuslar’da bulunan 1 1 inci Tümen ve merkezi Gediz’de bulunan 61 inci Tümen bulunmaktadır. Ayrıca 1 ‘inci Süvari Tugayı da Gediz’de tertiplenmiştir. Batı Cephesi Komutanlığının muharebenin başlangıcında mevcudu 417 subay, 8.500 er, 6.000 çeşitli tüfek, 18 hafif ve 47 ağır makineli tüfek, 28 top’dan ibarettir . Batı cephesinin diğer kolu olan Güney Cephesi’nde ise Albay Refet Bey’in komutası altında, merkezi Afyon olan 12’nci Kolordu, Çukurcivan’da 23’üncü Tümen, Sarayköy’de 57’nci Tümen, Dumlupınar’ın batısında 8’inci Tümen, Pozantı’da 41’inci Tümen, Altıntaş’da da 2’nci Süvari Tümen’i konuşlanmıştır.
Muharebe öncesinde Yunan Ordusu; Korgeneral Papulas’ın komutası altında bulunuyordu. Bu ordunun merkezi İzmir’di. Karargâhı Uşak’ta olan 1 ‘inci Kolordu, Bursa’da bulunan 3’üncü Kolordu, İzmit ve Sapanca bölgesinde bulunan Manisa Tümen’i, Orhangazi ve Gemlik bölgesinde bulunan İzmir Tümen’i, Kestel bölgesinde bulunan Akdeniz Tümen’i bu orduya bağlı bulunuyordu. Yunan Ordusu’nun mevcudu, 427 subay, 15.816 er, 12.500 tüfek, 270 makineli tüfek,120 ağır makineli tüfek ve 72 top’dan oluşmaktadır
İnönü savaşı Çerkez Ethem ile İsmet paşa arasındaki mücadele sırasında 6 Ocak 1921 yılında Yunan kuvvetlerinin saldırılarıyla başlamıştır. Muharebenin başlangıcına ait olan ve 24’üncü Tümen Komutanı Atıf Beyin 6 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına ve Ankara’da Genelkurmay Başkanlığına yazdığı harp raporunda Yunanlıların 6 Ocak 1921 günü Yenişehir ve İnegöl bölgesine dört koldan taarruza başlayarak doğuya doğru ilerledikleri ve Umran çiftliği civarında durduruldukları belirtilmiştir.
1
 
adsc4b1z
Atıf Beyin 6 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına ve Ankara’da Genelkurmay Başkanlığına yazdığı harp raporu
Ayrıca Yunan ordusu İnegöl civarında bir piyade ve süvari alayı ile ilerlemiş ancak Türk topçularının karşılık vermesi üzerine daha ileri gidememiş, Kurşunlu’nun doğusuna geçememiştir. Türk birliklerinden 32’nci Alay ise Pelitözü’nden Osmaniye’ye doğru yola çıkarılmış ayrıca Mekece’deki 2’nci Alay da bu bölgeye hareket ederek birlikler güçlendirilmiştir
Batı cephesi komutanı albay İsmet Paşa 7 Ocak 1921’de  Genelkurmaya ve güney cephesi komutanlığına yolladığı emirde 8 Ocak 1921 de Kütahya’da olacağını Köprühisar bölgesine taarruz eden düşmanın, birliklerimizin üstün kahramanlığı karşısında geri püskürtüldüğünü, Nazifpaşa mevzisini savunan 126’ncı Alay’ın ise Pazarcık’a doğru çekilmeye mecbur olduğunu belirtmiştir. Bu durum karşısında İnegöl Müfrezesine Pazarcık’ın 1 km batısındaki mevziyi savunma emrini vermiştir
24’üncü Tümen İncirli mevzisinde bir miktar artçı bıraktıktan sonra bir kısım piyade ve topçusu ile Gökpınar-Köprüler hattını ele geçirecektir. Düşmanın Nazifpaşa veya Pazarcıktan Yenişehir Müfrezesinin gerisine yapacağı muhtemel bir taarruza karşı Bilecik civarında bir ihtiyat bulunduracaktır.
4’üncü Tümen, Akpınar civarında mevziye sokulmalıdır. Obüsler 4’üncü Tümen emrine verilmiştir.
11 ‘inci Tümen 8 Ocak 1921 tarihinde Alayunt etrafında toplanacak ve demiryoluyla Eskişehir istikametine nakledilecektir.
61’inci Tümen ve Süvari Tugayı 7/8 Ocak 1921 gecesi Gediz Havalisini bırakarak Susuzkaya köyünün Viran, Yalnızsaray, Karadiken bölgesine çekilecek ve son emre kadar bu mıntıkada kalacaktır.
Batı Cephesi Kurmay Başkanı Muzaffer Bey’in raporuna göre; Yunanlılar, 7 Ocak 1921 tarihinde Bursa’dan hareket ederek taarruza başlamış ancak Yenişehir civarında bu taarruz geri püskürtülmüş, birliklerimiz Pazarcık’ın doğusundaki mevzilere çekilmiştir. Ayrıca Mezit Vadisinde gizleme ve keşif yapılması için bir süvari bölüğü görevlendirilmiştir.
4’üncü Tümen Komutanı Albay Nazım Beyin 8 Ocak 1921 tarihinde yayınladığı Tümen emri ile Tümenin harekât planı belirlenmiş ve bölgede İnönü istasyonu karargâh olmak üzere tedbir alınmıştır. Buna göre; Tümen birlikleri İnönü istasyonuna inecek ve bu havalideki konaklara gireceklerdir. Tümene bağlı 58’inci Alay, Akpınar ve Kovalca köylerinde kalacak ve bu bölgeye yapılacak olası taarruza karşı koyacaklardır.
24’üncü Tümen Komutanı Yarbay Atıf Bey, 8 Ocak 1921 tarihinde kendi komutası altındaki 32’nci Alay, 143’üncü Alay, 2’nci Alay 1 inci Tabur, Söğüt Taburu ve İstihkam Bölüğüne yayınladığı emirle harekât planlarını detaylı olarak bildirmiş ve birlikler arasındaki koordineyi sağlamıştır. Buna göre; 24’üncü Tümen, Bilecik’in doğusunda zayıf bir artçı bırakıp Söğüt istikametine ilerleyerek Savcıbey civarındaki mevziyi işgal edecektir.
24’üncü Tümen Komutanı Atıf, 8 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığına yazdığı harp raporunda, söz konusu birliklerin Yeniköy’den Söğüt’e intikallerinin devam ettiğini, 2’nci Alay 1’inci Taburun Yeniköy’ün batısında artçı olarak bırakıldığını ve düşmanın bir hareketi olmaz ise 10 Ocak 1921 tarihinde Söğüt’e çekileceğini bildirmiştir
Bunun üzerine Albay İsmet bey 8 Ocak 1921 de şu kutlama telgrafını çekmiştir:
”Birliklerinizin bir iki günden beri muharebede ve yürüyüşte büyük başarı gösterdiğini iftiharla takdir ediyorum. Düşman Karaköy’de bulunduğuna göre yarın sabaha kadar Söğüt’e varmış olmanız çok önemlidir. Bugün Karabayır’a keşif kolu gönderdim. İnegöl Müfrezesi ile Bozüyük’ten temas kurmaktayız”
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey 8 Ocak 1921 tarihinde bir harp raporu hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığına bildirmiştir. Bu rapora göre; Bursa bölgesinde 7/8 Ocak gecesinin sakin geçtiği, ancak, düşmanın üç kol halinde Pazarcık istikametine taarruz ettiği ve Karaköy’ün düşman tarafından işgal edildiği bildirilmektedir. Bu durum karşısında 24’üncü Tümen’in Bozüyük’ün doğusunda Çepni mıntıkasına çekilme emri verilmiştir
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey, Gökbayrak Tabur Komutanlığına 9 Ocak 1921 tarihinde yolladığı telgrafta, bölgenin kurtuluşu için özverili olmalarını ve kısa sürede başarıya ulaşılacağını şu sözlerle dile getirmiştir.
“Düşman bugün Yenişehir cephesinde durmuş ve üstün kuvvetiyle Pazarcık üzerinden Karaköy e kadar ilerlemiştir. Bu kola kesin bir darbe vurmak için geçici olarak bütün kuvvetleri topluyorum. 24’üncü Tümenin büyük kısmının alınması bu nedenledir. Bu süre içinde arkanızı Leke ye vererek Lefke Köprühisar yolu üzerine bir bölük yerleştiriniz. Orhangazi ve İznik havalisindeki kuvvetlerinizi çekmeyiniz ve güneye cephe alarak düşmanın yanında kalınız. Bir iki gün sonra düşman Allah ‘ın yardımıyla geri çekilmeye mecbur edileceğinden taarruzi bir şekilde düşmanın yanında elinizden gelen gayreti gösteriniz’’
 
2
10 Ocak tarihinden itibaren bizzat muharebe merkezi olan İnönü’den muharebeyi sevk ve komuta eden İsmet Bey, Tümenlere yolladığı emirler ile bölgeyi tamamen kontrol altına almıştır. Tümenleri ve bağlı birliklerini demiryolu hattı başta olmak üzere düşmanın hareket noktalarının karşısına mevzilendirmiştir. Birlikler için gerekli olan tüm erzak ve cephane ihtiyacı İnönü istasyonundaki depolardan karşılanmıştır. Tümenler 10 Ocak tarihinden itibaren hızla İnönü bölgesine intikal etmeye başlamışlar ve kendi mevzilerini güçlendirmişledir. Bu arada İsmet Beyin 24’üncü Tümen’e verdiği yazılı emirle Eskişehir istikametini örtmeleri, 4 ve 11 inci Tümenlerin de İnönü sırtlarındaki tepelere çekilerek tertibat almalarını istemiştir
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey; İnönü’nün doğusundaki sırttan 10 Ocak 1921 günü saat 15.20’de 2’nci Süvari Grubu Komutanlığına çektiği telgrafta; düşmanın saat 10’dan itibaren bütün cephede taarruza başladığı ve Poyra istikametinden ilerleyerek İnönü’nün kuzeyindeki sırtları işgal etmek üzere olduğu, kendisinin bizzat İnönü’den doğuya doğru çekilecek tümenler ile beraber olacağı belirtildikten sonra, 24’üncü Tümen’in Eskişehir istikametini örterek Yunan güçlerine zaman kaybettirmesini emretmiştir
Bu arada 10 Ocak günü Eskişehir’de bulunan Kazım Beyin (Özalp’in) anlatımına göre, muharebe çok şiddetli geçmektedir
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Beyin, 11 Ocak 1921 tarihli raporuna göre; 9-10 Ocak tarihlerinde şiddetli geçen muharebelerde düşmanın önemli bir kayba uğradığı ve geri çekilmeye başladığı, düşmanın hareketi hakkında keşif çalışmalarının sürdürüldüğü ve bölgede birliklerin savunma tertibatını devam ettirdiği anlaşılmaktadır
Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Beyin 12 Ocak 1921 tarihinde kendisine bağlı tümenlere 13 Ocak 1921 günü için yayınladığı cephe emrinde, tümenlerin yerinde kalmaları, bunun yanında süvari birlikleri tarafından keşif yapılması ve düşmanın taciz edilmesi emredilmiştir. Bu emir doğrultusunda, 2’nci Süvari Grubu Pazarcık istikametinde keşif faaliyeti ve Nazifpaşa istikametinde ise baskın düzenlemiştir. Bu arada tümenler, birliklerini tekrar düzenlemiş, malzemelerini toplamış, silahlarını temizletmiş, asker ve hayvanlarını bulundukları yerlerde istirahat etmelerini sağlamıştır .
Genelkurmay Başkanı Vekili Fevzi Paşa tarafından, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve bütün Vekâletlere gönderilen 11 Ocak 1921 tarihli telgrafta muharebe ile ilgili şu bilgiler verilmiştir
‘’6 Ocak 1921 ‘de Yenişehir ve İnegöl istikametinden başlayarak çeşitli şiddet ve aşamalarla İnönü mevzilerimize kadar uzanan düşman taarruzu, 9 ve 10 Ocak 1921 ‘de Savcıbey-Akpınar-Karaağaç genel hattında meydana gelen çok şiddetli ve devamlı meydan muharebesinden sonra birliklerimizin kahramanca karşı koymaları ve müdafaaları karşısında  durmuş ve 10/11 Ocak 1921 gecesi düşman taarruzdan vazgeçerek hızla geri çekilmeye başlamıştır’’
3
Genelkurmay Başkanı Vekili Fevzi Paşa tarafından, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve bütün Vekâletlere gönderilen 11 Ocak 1921 tarihli telgraf
 
 4
                İnönü Savaşı Sonrası İsmet Paşaya tebrik mesajları
Büyük Millet Başkanı Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey’e 12 Ocak tarihinde yolladığı tebrik mesajında şöyle demiştir:
“İnönü Meydan Muharebesinde Batı Cephesi birliklerinin uğurlu ve üstün komutanız altında kazandıkları kesin zaferden dolayı size ve kahraman ordumuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine Büyük Millet Meclisinin en içten tebriklerini sunar ve bu zaferin, kutsal topraklarımızı düşman istilasından tamamen kurtaracak olan kesin zafere hayırlı bir başlangıç olmasını Allah’tan dilerim. Bu tebriklerimin ordunun bütün er ve subaylarına tebliğini rica ederim.”
Mustafa Kemal’in bu mesajına İsmet Bey şu karşılığı vermiştir.
“Allah ‘ın yardımıyla İnönü Meydan Muharebesi nin kaza-nılmasından dolayı Büyük Millet Meclisi’nin kalbi tebrik ve temennileri ordunun bütün er ve subaylarını şereflendirmiştir. Tam bağımsızlığın kazanılması vazifesini üstlenmiş olan Büyük Millet Meclisi’ne kayıtsız şartsız bağlılıktan aldığı manevi güç ile kutsal top¬raklarımızın kurtarılması görevini yerine getireceğine ordunun tam olarak inandığını arz ederim” .
 
12’inci Kolordu Komutanı Albay Fahrettin, Batı Cephesi Komutanlığına yazdığı telgrafta Birinci İnönü Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasının Afyonkarahisar’da sevinçle karşılandığını ve kutlamalar yapıldığını şöyle duyurmuştur.
“Batı ordumuzun mert ve kahramanca muharebeleri karşısında düşmanın yenildiği müjdesini alan Afyonkarahisar halkının, bugün bütün şehri bayraklarla donatarak, asker, halk ve öğrencilerden olu’ şan büyük bir insan kalabalığı ile hükûmet ve kolordu dairesine gel’ diği, milletin yüce ruhu ve büyük azmine tercüman olacak güzel konuşmalar yaparak ordumuza selam gönderip hükümete tebrik ve teşekkürlerini sunduklarını arz ederim” .
Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey, bu telgrafa şöyle cevap vermiştir :
12’nci Kolordu Komutanlığına                                          13 Ocak 1921
Tebriklerinize teşekkür ederim.
Sevgili Anadolu’muzun bu defa da böğrüne hançer saplamak üzere gözü dönmüş bir şekilde saldıran düşman iyi bir ibret dersi alarak perişan bir halde kaçmak zorunda kaldı. Yakın gelecekteki şanlı zaferlere bir başlangıç olan İnönü Meydan Muharebesi, millet ve ordumuzun millî gayret ve kahramanlığını bütün parlaklığıyla ispat etmiştir. Bundan dolayı, millî gayenin elde edilmesi uğrunda orduya yardımcı olan sevgili milletimize şimdiden güçlü teminat vadetmekle iftihar etmekteyiz.
12’nci Kolordunun ve Afyonkarahisar’daki sevgili kardeşlerimizin teb rikleri ve samimi yardımları bütün Batı Cephesi subay ve askerleri için kuvvet ve övünç kaynağı olmuştur. Tebriklerinizi bütün orduya tebliğ ediyorum. Afyonkarahisar’ın vatansever muhitini savunan 12’nci Kolordunun İzmir’de Büyük Millet Meclisi ordusunun varlığını temsil etmesi en başta gelen temennimizdir.
Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Bey muharebe sonrasında Batı Cephesi Komutanlığına şu telgrafı yollayarak tebriklerini iletmiştir.
 “Ocak ayı nın 9 ve 10’uncu günleri Batı Cephesinde meydana gelen ve düşmanın asıl ordusunun bozguna uğramasıyla sonuçlanan muharebelerden dolayı en içten tebriklerimi sunar, bu sebeple de başta siz olmak üzere bütün cephe arkadaşlarımızın sürekli zafer kazanmalarını saygılarımla ilave olarak dilerim.”
Bu tebrik telgrafına Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey şu şekilde karşılık vermiştir:
“Olağanüstü azim ve metanet ile bizzat kurduğunuz ve komuta etmiş olduğunuz kahraman kitlenin, düşman taarruzunu kırmayı başarmasından dolayı duyulan şeref, ordunun kendisine ve onu yetiştirmiş olan şahsınıza aittir. Bununla beraber bizden esirgemediğiniz iltifat ve tebriklerinize minnet ve şükranlarımızı takdim ederim. “
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa da çektiği telgrafta;
“Kazanılan son başarıdan dolayı sizi ve Batı Cephesi’nin bütün mensuplarını içtenlik ve iftiharla tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim”, diyerek zaferi tebrik etmiştir
Muharebe sonrasında, Hamdullah Suphi Bey, Adnan Bey ve Halide Edip Hanım tarafından Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey’e çekilen telgrafta kendisi ve silah arkadaşları şu sözlerle onurlandırılmaktadır:
“Mütarekeden beri bir çok defa ölümle karşı karşıya gelen milletimizi her zamankinden daha büyük bir tehlikeye uğratan düşmanın son taarruzunu, genç ve büyük komutanımızın harp sanatı ile azim ve imandan oluşan kuvveti, püskürterek perişan etti. Mağrur bir kalp minnettar gözlerle muzaffer yürüyüşünüzü takip eden kardeşleriniz, mazlum halkımızı kurtaran kahramanımızı yanındaki silah arkadaşlarıyla beraber kutlarlar”
İsmet Bey bu telgrafa cevaben Halide Edip Hanımefendiye yazdığı 14 Ocak 1921 tarihli telgrafta teşekkürlerini şu sözler ile iletmiştir:
 “İltifatınız bize güç verdi. Sevgili kardeşlerime ayrı ayrı minnet ve şükranlarımızı, size de en içten saygılarımızı sunuyorum. Milletimizin şerefi ve yüz akı olan Halide Hanımefendi”
İşte size uydurma İnönü savaşı işte size zafersiz kahraman!!!
TIBBIYELİ HİKMET

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest