Tarih

İsmet İnönü Neden Paralara Kendi Resmini Bastırdı ?

4.1/5 - (12 Beğeni)

1
Cumhuriyet tarihi yalancılarının sıkıştıkları zaman en çok kullandıkları konulardan biri İnönü döneminde kağıt paralardan Atatürk’ün resminin kaldırılmasıdır. Ellerine fırsat geçse ülkedeki tüm Atatürk heykellerini yıkacak olanlar, konu İnönü olunca bir anda Atatürkçü gibi tepki göstererek ‘İnönü paradan Atatürk’ün resmini kaldırdı” diyorlar. sanki paranın üstünde Atatürk’ün resminin olmasını çok istiyorlarmış gibi sırf koyu İnönü düşmanlığından kaynaklanan bu iki yüzlü davranış bir yana, bu çarpıtılmış iddianın özellikle İnönü’ye mesafeli olan bir kesim Atatürkçü üzerinde etkili olması üzücüdür. Evet İnönü döneminde kağıt paralardan Atatürk’ün resmi kaldırılmış, İnönü’nün resmi konulmuştur. Peki ama neden ?
Cumhuriyet kurulduğunda en büyük sorunlardan biri para basımıdır. Osmanlı2dan miras kalan büyük borçlar, yeni Türkiye cumhuriyetinin sırtında büyük bir kambur olmuş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir devletin en önemli bağımsızlık sembollerinden biri olan paranın basımı ve tedavüle sürülmesi maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden  Osmanlı döneminde 1915 yılında çıkarılan ”evrak-ı nakdiye” adı verilen kağıt paralar, Cumhuriyet döneminde de kullanılmıştır.
Gerek para basımının bir devletin bağımsızlık sembolü olmasından, gerekse Osmanlı döneminde piyasaya sürülen kağıt banknotların değerinin devletin ihtiyacını karşılayamamasından dolayı yeni kağıt paraların tedavüle çıkarılması ve eski paraların tedavülden kaldırılması kararı alınmıştır ve 30 Aralık 1925’te kabul edilen 701 sayılı “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun” ile yeni kağıt paraların basılması kabul edilmiştir.
1
Yeni banknotların basılması kararından sonra dönemin maliye bakanı Abdülhalijk Renda  başkanlığında Ziraat,Osmanlı,İtibarı Milli,İş,Akhisar Tütüncüler ve Akşehir bankaları ile Türkiye’de faaliyet gösteren diğer bankaların birer temsilcisinden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur.  Komisyonun 9 aylık çalışmasından sonra 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık kupürlerden oluşan banknotların basılması kararı alınmıştır. Banknotların basılması görevi ise bir İngiliz firması olan Thomas De La Rue‘ ye verilmiştir.
Cumhuriyetin kağıt para basma kararı 30 Aralık 1925 tarihinde alınmış olsa da komisyonun yeni üretilecek paralar üzerinde hangi figürlerin olacağına uzun süre karar verememesinden dolayı  ilk kağıt banknotlar ancak 5 Aralık 1927 tarihinde piyasaya sürülebilmiştir. Tedavülde olan Osmanlı evrak-ı nakdiyeleri ise 4 Aralık 1927 de tedavülden çekilmeye başlanmış, 4 Eylül 1928 tarihinde ise tedavülden kaldırılmıştır.
1. Emisyon olarak piyasaya sürülen banknotlar, harf devriminden 1 yıl önce tedavüle çıkarıldığı için paralar üzerindeki yazılar Osmanlıca ve Osmanlı döneminde kullanılan yabancı dil olan Fransızcaydı. Harf devriminden sonra yeni emisyon banknotların üretilmesinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı 1927 yılında piyasaya sürülen banknotların 10 yıl daha kullanılması kararı alınmıştır ve 1937 yılında ilk kez yeni Türk alfabesiyle basılan 2.  emisyon kağıt banknotlar piyasaya sürülmüştür.
e1-1
1. Emisyon 1 Türk lirası (Resimde Meclis Binası, Ankara Kalesi, Karabasanla çift süren bir köylü)
e1-5
1. Emisyon 5 Türk lirası (Resim ön yüzü Ankara Kalesi, bir bozkurt ve Meclis Binası )
e1-10
1. Emisyon 10 Türk Lirası (Resim ön yüzünde  Ankara Kalesi ve bir bozkurt)
1
1. Emisyon 50 Türk lirası (Resim ön yüzünde Ortada bir motif sağda Atatürk portresi)
1
1. Emisyon 100 Türk lirası (Resim ön yüzünde Atatürk portresi )
e1-500-tl-on-yuz_1
1. Emisyon 500 Türk lirası (Resim ön yüzünde Solda Sivas Gökmedrese, sağda Atatürk )
1
1. Emisyon 1000 Türk lirası (Resim ön yüzünde  Atatürk Portresi)
1937 yılında piyasaya sürülen 2. emisyon banknotlar, 1. emisyon banknotlardan farklı olarak yeni Türk alfabesi ile basılmıştır. 50 kuruş, 1, 2 1/2, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 TL lik banknotlardan oluşan 2. emisyon banknotları, 1937-1944 yılları arasında yürürlükte kalmıştır. 50 Kuruş Alman Reichdruckerei matbaasında  diğer banknotlar ise İngiliz Bradbury Wilkinson matbaasında basılmıştır . 2. Emisyon banknotların 1. Emisyon banknotlardan çok önemli 2 farkı vardır
1- 2. Emisyon banknotların hepsinde Cumhurbaşkanının portresi kullanılmıştır. 1. Emisyon banknotlarından 1, 5, ve 10 Türk liralarında Atatürk portresi yoktur
2-  2 Emisyon banknotlarda İnönü ve Atatürk’ün portreleri beraber kullanılmıştır. Örneğin 50 kuruş, 1, 500 TL lik banknotların ön yüzünde İnönü portresi varken 5, 10, 50 100,1000 TL lik banknotlarda Atatürk’ün portresi kullanılmıştır
1
2. Emisyon 50 kuruş Türk lirası
1
2. Emisyon 1 Türk lirası
1
2. Emisyon 2,5 Türk lirası
1
2. Emisyon 5 Türk lirası
1
2. Emisyon 10 Türk lirası
1
2. Emisyon 50 Türk lirası
1
2. Emisyon 100 Türk lirası
1
2. Emisyon 500 Türk lirası
3
2. Emisyon 1000 Türk lirası
Şimdi şu soruyu soralım. 1 Emisyon banknotlarında sadece Atatürk portresi varken neden 2. Emisyon banknotlarında Atatürk’ün ve İnönü’nün portreleri beraber kullanılmıştır ? İşte İnönü düşmanlarının  ”İnönü paralardan Atatürk’ün resmini kaldırdı” derken gizledikleri gerçeğin cevabı bu soruda gizli…
30 Aralık 1925 te kabul edilen “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun” ile yeni Türk lirasının basılması kararından 3 ay sonra 16 Mart 1926 da yayınlanan 3322 sayılı kararname ile 1,5 ve 10 liralık banknotların ön yüzünde “Cumhuriyeti musavver bir timsal”, 50,100, 500 ve 1000 liralık banknotların ön yüzünde ise “Reisicumhur Hazretlerinin resmi” nin bulunması karar alınmıştır. Yani  devletin başındaki Cumhurbaşkanı kim ise banknotlarda onun portresinin olması kararlaştırılmıştır. Bu yüzden 1. dönem emisyon banknotlarında sadece Atatürk’ün portresi vardır.
2. emisyon banknotlarda Atatürk ve İnönü’nün portlerinin beraber olmasının nedeni ise şudur:
2. Emisyon banknotlar 1937 yılında piyasaya sürüldüğünde Cumhurbaşkanı Atatürk olduğu için tüm banknotlarda Atatürk’ün portresi vardır. 1938 yılında Atatürk vefat ettikten sonra İsmet İnönü cumhurbaşkanı olduğu için kanun gereği banknotlarda İnönü’nün portresi kullanılmıştır. Örneğin Atatürk’ün portresinin olduğu 500 ve 1000 Türk liralarının  2. tertibi olan İnönü portreli 500 ve 1000 Türk liralarıı 18 Kasım 1941 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve her iki 500 ve 1000 Türk liraları da 24 Nisan 1946 tarihine kadar beraber kullanılmıştır.
1
2. Emisyon 500 Türk lirası 1. tertip (18 Kasım 1941 tarihinde İnönü portreli 2. tertip 500 liralar basılmıştır)
1
2. Emisyon 1000 Türk lirası (18 Kasım 1941 tarihinde İnönü portreli 2. tertip 1000 liralar basılmıştır)
2. Emisyon banknotlarında  sadece İnönü’nün portresinin olmamasının nedeni 1939 yılında 2. dünya savaşının başlamasıyla yaşanan ekonomik sıkıntılardır. Savaş şartlarından dolayı banknotların bir kısmı İnönü portresiyle basılmıştır. 1946, 1947,1948 yıllarında piyasaya sürülen 3. ve 4. emisyon Türk lirası banknotlarında ise sadece İnönü’nün portresi vardır. 1952 yılında yürürlüğe giren 5. emisyon banknotlarında Demokrat parti hükümeti tarafından banknotlara tekrar Atatürk’ün portresinin konulması kararı alınmıştır.
e3-25
3. Emisyon 2,5 Türk lirası
1
3. Emisyon 10 Türk lirası
1
3. Emisyon 50 Türk Lirası
e3-100
3. Emisyon 100 Türk Lirası
e3-500
3. Emisyon 500 Türk Lirası
1
3. Emisyon 1000 Türk Lirası
Banknotların üzerinde İnönü’nün portresinin basılması sadece günümüz İnönü düşmanları tarafından istismar edilmemiştir.  İnönü hayattayken Demokrat parti döneminde de bu konu sık sık eleştiri konusu yapılmıştır. 11 Eylül 1957 tarihli meclis oturumunda İnönü hem o günkü hem de bugünkü düşmanlarına şu cevabı vermiştir :
“Bir de pulda ve parada resim meselesi vardır. Her partici bunu benim Atatürk’le münasebetim için kullanmak ister. Bu bir nazariye (teori)  meselesidir. Nazariye şudur:
Bir devlette sikke ve pul Devlet Reisinin adına basılır. Böyle devletler vardır. Bu usulü takip etmeyen devletler de vardır. Biz bu usulü takip eden devletler arasında idik, İmparatorlukta para, pul Padişah namına basılırdı.
Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk tarafından Cumhurbaşkanı Padişahtan daha az kudretli bir adam zannedilirdi. Atatürk ile bu mevzuda hassastık. Milletin reyi ile başa geçmiş Cumhur Reisinin, eski hükümdarın Devlet başı olarak haiz olduğu bütün haklara malik olduğunu hukukta ve şekilde göstermek lazımdı. Atatürk bu fikirde idi. Onun içindir ki, kendisi hayatta olduğu halde paraya da pula da resmini bastık. Eğer sağ olan adamın paraya, pula resmini basmamak, adını yazmamak Cumhuriyette adet olsaydı Atatürk zamanında da ölülerden, pullarımıza, paralarımıza resmini basacak, ismini yazacak hesapsız ad bulunurdu. Bugün de kanaatimiz budur.”
1
2
Aradan yıllar geçmesine rağmen İnönü düşmanlığında değişen bir şey yok.  Yıllardır ”;İnönü paradan Atatürk’ü çıkardı” diyerek sahte Atatürkçülük yapan yobazların bu saçma propagandasına prim vermekten vazgeçmek zorundayız. Çünkü İnönü düşmanlarının asıl hedefi İnönü değil ATATÜRKTÜR
TIBBIYELİ HİKMET

28 thoughts on “İsmet İnönü Neden Paralara Kendi Resmini Bastırdı ?

 • Volkan

  Yani ne anlayamamışsın ve savunanamışsın bile laf kalabalından başka bişey yo; bide reysi cumhur hazretleri derken ???
  Ayrîca o mantığa göre şimdiki paralarda da Tayyibin resmi olması gerekiyo bunu kabul ediyormuyuzda bugün o gün kabullenicez, hiç bir iddayı çürütenemişsiniz, evet net soruyorum cevap verin neden İsmet Atatürkün resmini kaldırdı kendi resmini koydu laf kalabalığı yapmadan basit cevap verebilirmisiniz lütfen ?

  Yanıtla
  • saezai

   Çok mu meraklısın Volkan, git İsmet yatıyor Anıtkabirde sor ona. Manyakmısınız O zaman İsmet öyle düşünmüş yapmış büyük hizmetleri olmuş memlekete galeyana gelmiş tek muktedirmiş filan falan millete bu kadar enerji harcatılıyor ya saptırtılıyor. Gelinmek istenen nokta zaten Tayyip beyin fotoğrafı olsun değil mi.

   Yanıtla
  • cem

   volkan resmen anlamamak için inat etmişsin
   şimdi sana yazıyı biraz daha özetleyerek tekrar göstereceğim
   Bir devlette sikke ve pul Devlet Reisinin adına basılır. Böyle devletler vardır. Bu usulü takip etmeyen devletler de vardır. Biz bu usulü takip eden devletler arasında idik, İmparatorlukta para, pul Padişah namına basılırdı.
   Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk tarafından Cumhurbaşkanı Padişahtan daha az kudretli bir adam zannedilirdi. Atatürk ile bu mevzuda hassastık. Milletin reyi ile başa geçmiş Cumhur Reisinin, eski hükümdarın Devlet başı olarak haiz olduğu bütün haklara malik olduğunu hukukta ve şekilde göstermek lazımdı.
   bu ismet inönünü konuşmasının kısaltılmış hali burda çumhur başkanı halk gözünde padişah kadar önemşi olmadığı için öneminin artırılması gerektiğinin düşünüldüğünü söylüyor ve tahmin ediyorumki sen buraya göre yorum yapmışsın ama üst taraflarda başka bir yazı daha var
   0 Aralık 1925 te kabul edilen “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun” ile yeni Türk lirasının basılması kararından 3 ay sonra 16 Mart 1926 da yayınlanan 3322 sayılı kararname ile 1,5 ve 10 liralık banknotların ön yüzünde “Cumhuriyeti musavver bir timsal”, 50,100, 500 ve 1000 liralık banknotların ön yüzünde ise “Reisicumhur Hazretlerinin resmi” nin bulunması karar alınmıştır. Yani devletin başındaki Cumhurbaşkanı kim ise banknotlarda onun portresinin olması kararlaştırılmıştır. Bu yüzden 1. dönem emisyon banknotlarında sadece Atatürk’ün portresi vardır.
   bu arada reisicumhur hazretleri yasada geçn söz o yüzden tırnak içinda yazarla alakası yokki ona soruyosun
   sen iddayı çürütememişsiniz o mantığa göre şu anki çumhur başkanının resmi olmalı demişssin ilk olarak bu yasa Atatürk hayatta iken çıkarılmış paraya ismet inönün resminin konulması ismet inönü ile alakalı bi değil ikinci olarak yazının devamında
   1952 yılında yürürlüğe giren 5. emisyon banknotlarında Demokrat parti hükümeti tarafından banknotlara tekrar Atatürk’ün portresinin konulması kararı alınmıştır. diyor yani o yasa kalkmış şimdi hangi mantığa göre tayyibin resmi olmalı yasa yürürlükten kalmış

   Yanıtla
   • Atatürkçü

    Kamil beraber basılmış ya okuman yok galiba

    Yanıtla
  • can

   volkan inciden gelmiş herhalde uzun olunca okumamış çünkü aklı olana anlatıyor güzelce.

   Yanıtla
  • Atatürkçü

   Kamil beraber basmışlar ya malsın

   Yanıtla
  • Atatürkçü

   Volkan kamili beraber basılmış ya okuman yokmu

   Yanıtla
 • H.Fehmi

  Büyük Devlet Adamı ve Garp Cephesi Komutanı İkinciCumhur Başkanımız İsmet İnönü kendi
  ifadesi ile ‘galibi olmayan’ İnönü Savaşlarının yıl dönümlerinde üniversiteli gençlerle toplantı yaparlardı. O toplantılarından birinde aynı konuya verdiği cevapta kanun gerekçesini anlatırken Türk Halkı paranın üzerinde Devlet Başkanın resmini görmezse ne paraya ne de devlet başkanına itibar etmezdi demişlerdi.

  Yanıtla
 • mustafa

  Hangi garp cephesi komutanı be hangi vatana hizmetleri gecmiş şimdi esas dünyada hesabını veriyor sagir ismet su an bu memleket ve islam alemi ne acı elem cekiyorsa yegane neden ve kimlik sagır ismet ve tayfasıdır beyler sizler takın at gözlüğünü biz özgürlük istiyoruz diyip taksime cıkın amman daha dürüst olup vatan millet için Allah cc rızası için ümmedi muhammede faydalı olnayın sevri lozanı musulu kerkuku rusyadan alınan paraları bir mermi bile atmadan giden fıransizları denize dokuldukkeri halde elleri öpülen ingiliz kraklarını turk kızı diye cıplatılıp gavurun önüne atılan ermeni kızlarını merak etmeyin millet olarak ne iyiliği ne de yapılan ipnelikleri hiç birini unutmuş degiliz unutacak hiç degiliz gün gelir hesap döner Allah cc sabredenlerle beraberdir……….

  Yanıtla
  • Abidin

   Beyin yokki anlasin. Amam yine anlatmak lazim. Oncelikle Kuran’ın Turkcesini bi kere okuyup iftira ve gıybetin ne oldugunu ve nasil bir gunah oldugunu anla. Pesinden tarih oku. Belki dedenden amcandan babandan komsundan duydugun bilgilerin ne kadarinin gercek olup ne kadarinin hikaye oldugunu ogren. Sonra biraz beyninde glikoz yakip enerji harca ve muhakeme yap. Bunlari yapipta hala İsmet İnönü ve Ataturk dusmanligi yapabiliyorsan beynini zikiim birader.

   Yanıtla
  • Muzo

   Ulan ne yaptınız ne ettiniz yine konuyu dine getiriniz. Senin konusmana gore çoğu osmanligi padişahının da annesi rum ermeni bizans rus asıllıdır . ha bu arada türklükle müslümanlığı da birbtutamazsin biz ne müslümanlar görüyoruz peygamberimizin uyruğunda arap ama halkı AC değilken kendi zevk sefa içinde yaşıyorlar tıpkı bizi bazı yönetenler gibi vatan uğruna hiç birşey yapmamissin gelmissin burda bizim yaşamamız için savaşlar vermiş insanlara nankörlük ediyorsun köpek dicem sana onlar bile senin gibi nankor olamaz yatacak yerinin yok lan

   Yanıtla
  • ORHANH

   LAFA SAĞIR İSMET DİYE BAŞLAMAK ANCAK BİR TARİKAT BATAKLIĞININ İBLİSİNE TAPINAN KİŞİLİKSİZ ŞEREFRSİZ İNSANLIKTAN NASİPSİZ BİR İT YAPARDI SENDE ÖYLE YAPMIŞSIN.

   Yanıtla
 • H.Fehmi

  Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman BEY dir. Orhan Gazi adına sikke bastırdığı için Beylik Devlet , Bey de Sultan olmuştur.

  Yanıtla
 • saffet

  Okuması olmayan insanın yazması nasıl oluyor .

  Yanıtla
 • ejder

  İSMET PAŞAYA SALDIRILMA SEBEBİ İSMET PAŞANIN KÖTÜ OLUŞUNDAN DEĞİL KOLAY OLUŞUNDAN YANİ aTATÜRKÜ KORUMA KANUNU VAR HER NEKADARDA ÇALIŞMASA İSMET PAŞADA BÖYLE BİR KORUMA YOK ELBETTE İSMET PAŞADA MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAKTA KAZIM KARABEKİRDE VE DİĞER ASKERLERDE KELLE KOLTUKTA SAVAŞ MEYDANLARINDA KOŞTURDULAR DURDULAR ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN ATATÜRKÜN SAVAŞLARININ YANI SIRA BİRLEŞTİRİÇİ HALKIN ÖNĞNE GECŞP LİDER OLMASI SONRASINDA ÜLKEYİ SIFIRDAN KURDULAR AHKAM KESMMEK KOLAY HAKARET VARİ SÖZLER SÖYLEYENİN KANINDAN ŞÜPHE ETMESİ GEREKİR ALLAH AŞKINA EBESİNE BİR SORSUN YUNAN UĞRAMIŞMI YADA ERMENİ YADA DİĞERLERİ PARANIN BASILMASI İŞİ O GÜNKÜ ŞARTLARIN GEREKTİRDİĞİ ÖLCÜLERDE OLMUŞTUR CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN İNÖNÜYÜ ŞİDDETLE DESTEKLEYEN CUMHURBAŞKANLIĞI TEKLİFİ GÖTÜRÜLMÜŞ MAREŞAL ÇAKMAKTAN GELMİŞTİR ŞİMDİ TAYİPLE KIYASLAMAYA ÇALIŞANLAR GÜNAHA GİRER HEM DİNİ HEM ÜLKEYE YAPTIKLARI HİZMETLERİYLE ALLAH RAHMET EYLESİN ALLAH YATTIKLARI MEKANLARINI NURLANDIRSIN CENNET BAHCELERİNE DÖNÜŞTÜRSÜN

  Yanıtla
 • Hayri Erenli

  İsmet Paşa bizim Cumhuriyetimizin paratoneridir. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda Cumhuriyete ve yapılan reformlara karşı olan bir tepki vardır ve bu tepki hep şiddetle bastırılmıştır. Aslında Cumhuriyetin sembolü olan Atatürk’e karşı olan bu tepki tek parti döneminde kanun yolu ile bastırılmış, bu tepkinin hedefi de özellikle çok parti devrine geçince İsmet İnönü’ye karşı dönüşmüştür. İsmet Paşa da bu tepkiyi sessizce kabullenmiştir. CHP’nin çok partili dönemde hiç seçim kazanamamış olmasının bir nedeni de budur. Bu tepkiler halen devam etmektedir (Örnek: “iki ayyaş” söylemi ve MHP’li Halaçoğlu’nun “dinsiz parti” ifadesi)

  Yanıtla
 • Kemalizm

  Ya yorumlarda saçmalıyorsunuz arkadaşlar. Uzun uzun gereksiz açıklama yapmış makale sahibi. Tarihsel süreci iyi takip edin de öyle yorum yapın. Muhakkak İsmet inönü de bu memlekete hayırlı işler yaptı. Ancak İsmet İnönünün Atatürk ü kıskandığı ortada. Saçmalık Atatürk ile İsmet İnönü yü zaten kıyasa sokmak. Tamam ikiside ülke çıkarları için mücadele etmiş. Ama Atatürk nereee İsmet nereee yapmayın.

  Yanıtla
 • KADDAT

  ATATÜRK BAZI YÖNLERDE INÖNÜDEN COK COK IYI YDI VATANI BIR KADEH SAMPANYA YA SATAN ADAM INÖNUDEYILMIYDI “=”§ Ü NDEN BEKLIYORUZ ACABA COK IYI ERMENI USAGI DEYILMIYDI TAYİPLE KIYASLAMAYA ÇALIŞANLAR GÜNAHA GİRER DIYORBAZILARI INÖNÜNÜN ISLAMA VERDIGI ZARARI KIM VERDIKI ACABA VEREBILDIKI HEM DİNİ HEM ÜLKEYE YAPTIKLARI HİZMETLERİYLE VE YAISLAMA VERDIKLERI ZARAR KARSILIGI MUAMELE ETSIN ALLAH RAHMET EYLESİN ALLAH YATTIKLARI MEKANLARINI NURLANDIRMASIN CENNET BAHCELERİNE DÖNÜŞTÜRMESIN TAM TERSI BELASINI VERSIN DEMEYIM DUAYI HAKKETMEDI AMA BETDUA DA ETMIYECEM ALLAHA HAVALE EDIYORUM

  Yanıtla
 • Mehmet Yener

  Kusura bakmada bu yazıda hiçbir şeyi çürütmemişsin.. sayende ismet inönü’den biraz daha nefret ettim(Atatürkçüyüm).. Ne demek oyle karar alınmışmış ta onda oyle olmuşmuş o kararı İnönünün şoförü mü alıyor kardeşim!
  Nefret etmiyorum ancak mezarının Ataturk’un yanında olması atamıza saygısızlık

  Yanıtla
 • musa

  ya siz okuma özürlümüsünüz Atatürk zamanında bile hem Atatürk ün hem de inönünn resimleri parada varmış örenkleride paylaşımda ve cumhurbaşkanı kimse onun resmi oluyormu ha bence demokrat partiinin yaptığını inönü yapmalıydı ata öldükten sonra gerci demokrat parti ata sevdasından değil inönü düşmanlığından yapmıştır o ayrı

  Yanıtla
 • Aslında kağıt paralara İ. İnönünün resminin konulması için Celal Bayar ve arkadaşlarının önerisi ile TBMM’de gerçekleştirilmiştir. Meclis zabıtlarına bakın ve gerçeği görün. Gerekçesi ise günün emisyon politikalarının zorunlu bir sonucudur.

  Yanıtla
 • hüseyin

  Hiç bir lider İnönü’nün eline su dökemez.Atatürk ölümünden bir sene önce azl ettiği halde ölümünün ertesi günü oy birliği ile milli şef oldu.Resmi dairelerden Atatürk’ün resmini kaldırttı.Kendi resmini koydurttu.Paradan Atatürk’ün resmini kaldırttı.Kendi resmini koydurttu.Durumu anlamak için zeki olmak gerekmiyor.

  Yanıtla
 • Kubilay Türkcan

  İslami devlet özlemi çeken şeriatçı zihniyetin bu yazıları okumadan sadece içinden cımbızlayıp anlatmaya çalıştığı durumu millete dikta etmesi ve durumu yanlış şekilde bilinçli olarak aktarması, onların acizliğini göstermekle birlikte, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının dinlerini de yanlış yorumlamasına ve uygulamasına sebep olmuştur. Keşke düşmanlığını yaptığı topraklar üzerinde haysiyet ve şeref sahibi olacak kadar namuslu yaşasalardı. Geldiğimiz noktadadin uğruna tecevüzcüleri aklayan ve hırsıza sahip çıkan yeni bir nesile imkan vermekteler.

  Yanıtla
 • Tuncay

  Mehmet yener ve diğer ismet paşa düşmanları denen dangozlar siz küçükken şiddetli ateşli sıtma geçirdiniz herhalde… Ulen adam diyo çanakkale istanbul boğazı, siz diyonuz yandı götümün ağzı. Atatürk demişki osmanlidan gelen bi adetle paralara devlet başkanını resmedelim. Sonrada atatürkün tavsiyesiyle meclise, meclis karariyla cumhurbaşkanliği itibar ve önem kazansin diye her yeni emisyon para basımında cumhurbaşkanlarinin resmi olsun karari çıkmış ve atamız ölüncede yerine ismet paşa gelmişmi güzel kardeşlerim bundan sebeble yeni basım paralarda paşanın portresi resmedilmiş şeker kardeşlerim. İsmet böle istedi de öyle oldu değil yani. Meclis karariyla ve bu karar verildiğinde ata da yaşıyor yani. Atamız hiç alinmamiş bu duruma valla size mâaşallah. Ne çok severmişiniz atayı helal olsun… Aferin…

  Yanıtla
 • Berke Gerey

  Bu da böyle biline !
  Yâhu… Sen her kim veyâ ne isen, şu para konusunda yalan yazmışsın yalan. Yanlış da değil, doğrudan yalan ! Boşuna da emek harcamışsın ! Mesele paradan ibâret değil ki… Bunun yanında pullar var; resimler, büst ve heykeller var. Başkaca da icraat var. Her şeyden önce de, iyi bilinmesi gereken Atatürk-İnönü münâsebetleri var.
  Bakasın… Sen, her şeyden önce İnönü’nün hâtıratını okudun mu bilemem. Hele onu bir oku bakalım. İnönü bile kendini böyle savunmuyor be, çünkü savunamıyor ! Sen ne diyorsun ?
  Geçmişte, bizim önümüze hep İnönü’nün başarısı ve özellikle Lozan konmuştur. Şu Ülke ve devlet târihimizde elbette ki bir İnönü vardır. O’nun askerliği de tartışılır ise de, sivil emek ve hizmetleri vardır. Bizzat kendisinin ifâde ettiği gibi, Atatürk destekli Lozan vardır, daha başkası vardır.
  Ancak… Aslında dürüst bir bürokrat olan kinci İnönü’nün, belki kendisiyle mücâdele ederek Atatürk’ü hedef aldığı böyle bağışlanmaz yanlışları da vardır. Ayrıca, her insan için ahlâk vardır, doğru ve gerçek olmak gereken bir târih vardır.
  İşte… Bu da böyle biline !

  Yanıtla
 • hamit

  sanırımatatürk resmi olan paranın ingilterede basılan yüklü miktarda paranın çalınması veya kaybolması sebebiyle değiştirip inönünün resmi konulup değiştirilmitir

  Yanıtla
 • Nevzat

  Evet Rahmetli İnönü için para meselesi ile ilgili yazıda neden o günün şartlarına göre gayet açıkça yazılmış, tabii anlamak öğrenmek isteyen okur amaşartlanmış olan ne okumak nede öğrenmek ister. Bu durum bizim çocukluğumuzda bizlere büyüklerimizce farklı anlatılmıştı yorumlarda da yazmış tım. Ama basılmış olması ülkeye ne kaybettirmişki bukadar büyütülüyor İnönünün yaptıklarını o günün şartlarına g9re değerlendirirsek çok başarılı bi komutan ve devlet adamı olduğunu anlarız ama ne yazıkki siyasette taraf olup karşı tarafı kötülüyerek puan toplamak en kolay yol oluyor.

  Yanıtla
 • Yakup

  Sadece para konusunda takılmamak gerek mesela Köy enstitülerinin kapatılması, Ezanın Türkçeleştirilmesi, 12 adalara göz yumulması, Uçak fabrikasının kapatılması gibi konularda var.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest