Siyaset

Referandumda Rejim Değişmeyecek Aldatmacası

BU YAZIYA PUAN VER


Son zamanlarda halkı uyutmak için “Rejimi değiştirmiyoruz kardeşim sistem değişiyor” diye bir propaganda uydurdular. Neymiş Cumhuriyet aynen kalıyormuş sadece hükümet sistemi değişiyormuş.
Ne güzel taktik değil mi? Bakın Cumhurbaşkanını da halk seçecek. O halde Rejim değişmiyormuş.
Seçimler İran’da da var. Rejimi Cumhuriyet ama İslam Cumhuriyeti
Seçimler Almanya’da da var. Rejimi Cumhuriyet ama Federal Cumhuriyet.
Kongo’nun da rejimi Cumhuriyet, adını bile duymadığınız birçok Afrika ülkesinde de Cumhuriyet var ama sadece ismi Cumhuriyet.
Bir ülkede seçimin olması o ülkede Cumhuriyet rejiminin olduğunu söylemeye yeterli değildir. Önemli olan Cumhuriyet’in niteliğidir. Rejimin temelinde İslam mı, Laiklik mi var önemli olan budur.
Egemenliğin şeri kanunlarla sınırlandırıldığı İran’da istediğiniz kadar Cumhuriyet var deseniz de egemenlik tamamen millete ait olmadığı için gerçek bir Cumhuriyet değildir.
Aynı şekilde bir ülkede yönetim gücü tek kişinin elinde toplanıyorsa, istediğiniz kadar bu kişi seçimle gelmiş olsun irade tek kişinin eline bırakıldığı için Cumhuriyet değildir.
Cumhuriyet ancak laiklik ve hukuk devleti ilkesiyle gerçek niteliğine sahip olabilir. Laikliğin ve hukuk devletinin güvencesi ise parlamentodur. Tek kişi olamaz.
Şu an yapılmak istenen şey egemenliğin meclisten alınıp tek kişiye verilmesidir. Bunun adı sistem değil rejim değişikliğidir. Çünkü milli egemenliğin adresi ve ilkesi değişmektedir. Çoğulculuk ilkesinin yerini tekilcilik almaktadır.
Bir ülkede rejim değişikliği ülkeyi yöneten yürütme organının hangi kişi ve kurumda olduğuna bakılarak anlaşılır. Yeni sisteme göre yürütme organı parlamentonun içinden çıkan Başbakan ve bakanlar değil Cumhurbaşkanının kendisidir.
Her yönetim sistemi devlette bir dönüşüm yaratır. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiğinde değişen neydi?
Parlamento Osmanlı zamanında da vardı. Seçimler Osmanlı döneminde de vardı
Ancak parlamento üzerinde irade sahibi bir padişah ve üyelerini padişahın seçtiği ayan meclisi vardı.
1923’te Cumhuriyet ilan edilirken yapılan değişiklik Padişahı ve ayan meclisini devreden çıkarmak oldu. Parlamento ve seçimler aynen devam etti.
Yani 1923 te Cumhuriyet ilan edilirken de yapılan şey bir sistem değişikliğiydi. Sistemle beraber rejim de değişti.
Bugün 1923’te gerçekleştirilen sistem değişikliğinin tam tersi yapılmak isteniyor.
Parlamento’nun üzerinde güç sahibi bir Cumhurbaşkanı (Padişah)
Cumhurbaşkanı’nın atadığı ve sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olan kabine üyeleri (Saltanat Şurası)
Cumhurbaşkanının denetiminde olan parlamento (Meclis- i Mebusan)
Getirilmek istenen sistemin Osmanlı dönemindeki sistemden farkı yok
Yalnız bu kez Osmanlı’dan bir fark var. Osmanlı’da 2. meşrutiyet sonrasında padişahın meclisi fesh etme yetkisi yoktu.
Kısacası değişen sadece sistem değil rejimdir. Hem de Osmanlı döneminden bile geri bir rejim…
Mesele parti meselesi değildir. Mesele vatan meselesidir.  Vatanın bölünmez bütünlüğü ve hayatı söz konusudur.
Herkes çok dikkatli olmak zorunda… İktidarın paralı kalemşörlerinin yalanlarına dikkat etmek zorunda…
Referandumda sistem değil rejim oylanacak. Egemenliğin milletin meclisinden tek kişinin iradesine geçmesi oylanacak.
Ya kendi vatanımızda hür yaşamaya devam edeceğiz ya da egemenliği tek kişiye devredip köle olacağız.
TIBBIYELİ HİKMET

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest