Tarih

“İlk Millet Meclisinin Yüz Yaşındaki Mebusu Anlatıyor”

BU YAZIYA PUAN VER
10309186_729698047142814_1937352170598390868_n
Demokratik açılım, halkların kardeşliği, demokratik hak talepleri sloganlarının cirit attığı ve Cumhuriyet kürtleri ezmiştir propagandasının yapıldığı bu dönemde biraz geçmişe gitmeyi ve hafızalarımızı tazelemenin yararlı olacağını düşünüyorum.
Diyap ağayı bilir misiniz? Hani Atatürk’ün kurtuluş savaşı yıllarında üstü açık bir arabada çekilen resimde yanında oturan uzun boylu , sakallı, sarıklı yaşlı adam. Hepimizin bu resmi gördüğüne eminim ama bir çoğumuz o resimdeki yaşlı adamın kim olduğunu, Atatürk’ün yanında neden oturduğunu bilmez ve Atatürk’ün yanında oturacak kadar önemli kim olabilir kim bu sakallı ihtiyar diye okuyup araştırmaz.
Diyap ağa kurtuluş savaşının başladığı günlerde milli mücadele safında yerini almış, Atatürk Sivas’a giderken düzenlenen suikast girişiminde adamlarıyla yol boyunca ona eşlik edip korumuş ve 1. Meclis’e dersim mebusu olarak girmiş ve milli mücadele sonuna kadar meclis çatısı altında memleketi kurtarma çabası göstermiştir. Şimdi sizleri Cumhuriyetten 8 yıl sonrasına 1931 yılına götürmek istiyorum. 27 Temmuz 1931 yılında Yeni gün gazetesinde Enver Behnan Şapolyo’nun Diyap ağayla yaptığı röportaj yayınlanıyor. Röportajın başlığı “İlk Millet Meclisinin Yüz Yaşındaki Mebusu Anlatıyor”
Geçmişten günümüze bir ders ve demokratik açılımcılara bir tokat olacak bu röportajı paylaşıyorum
Millet Meclisi’nin ilk azalarından Diyap Ağa’ya Karaoğlan’da rast geldim. Felaket ve zafer günlerinin bu bir hatırası olan bu aksakallı ihtiyara yaklaştım. Selam verdim ve kendimi tanıttım. Ertesi günü Natbantoğlu Hıfzı Bey’le beraber misafir kaldığı Kayseri Oteli’ne gittik.
Otelin avlusunda bu tarihi şahsiyetle karşı karşıya idik. İri ak kaşlarını kaldırdı, mavi gözlerini gözlerime dikti:
Oğul sen beni nereden tanıyorsun? dedi.
Birinci Millet Meclisi’nde Dersim Mebusu idiniz, sizi o zaman tanımıştım.
Aha!.. Unutmamışsın.
Memleketin kurtuluşuna koşanlar hiç unutulur mu? dedim sonra ilave etti:
Benden ne soracaksın?
Nasıl mebus olduğunuzu Birinci Millet Meclisi’nde neler gördüğünüzü ve hayatınızı soracağım!
Sor ki, söyleyem.
Sordum, şunları anlattı:
Diyap Ağa bugün bir asrı idrak etmiştir, yani tam yüz yaşındadır İkinci Mahmut zamanında doğmuş ve Türkiye’de ilk gazete ile hemtevellüttür.
.
1831 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer Çemişkezek kazasının Eğerek karyesidir. Babasının adı Seyyit Han, dedesi Kahraman Ağa’dır. Mensup olduğu aşiret Ferhat uşağıdır. Hayatını Dersim’in Balıkkayalı Dağlarında atlı olarak geçirmiş. Ferhat Uşağa reis olmuştur. Üç yüz adamı ile dağdan dağa koşmuş, tam bir Türkmen hayatı yaşamıştır. Birçok mücadelelerle girmiş olan bu efsanevi dağ adamı, bin bir ölüm tehlikesi geçirdikten sonra, Sultan Abdülhamit’in fermanı ile de Dergâhı âli Kapıcıbaşılığı rütbesini almıştır. Dersim havalisinde teşkilat yapmağa gelen altı Ermeni komitacısını yakalamış ve bunların ellerini ayaklarını bağlayarak Yıldız Sarayı’na yollamıştır.
Bundan sonra bir müddet Nahiye Müdürlüğü ve Mahkeme azalığında bulunmuştur. Sekiz defa evlenmiş, on beşe yakın çocuğu olmuştur. Hiçbiri sağ değildir. Bunlar arasında eceli ile ölen yoktur.
Ağam okumak yazmak bilir misin?
Mebus olanda bilmezdim. Allah, Büyük Gazi’ye ömür versin. Yeni harfleri öğrendim.
Nasıl Mebus çıktınız?
Gâvur Anadolu’yu sardı: Hepimizi bir düşünce aldı. Din ve diyanet ırz ve namus. Türklük tehlikeye düştü. İşittik ki Erzurum taraflarında can kurtaran bir Paşa çıkmış. Meclis kuracakmış. Onu hep gözledik. Öğrendim ki bu Paşa’nın adı Mustafa Kemal imiş. Onun büyük yüzünü görmeğe can attım. Fakat o zaman olmadı. Sonra Sivas’a oradan da Ankara’ya gelmiş.
Bu zaman bizden iki mebus istedi. Herkes korktu, ihtiyar halimle vatanı kurtaranların yanına koşmayı, hatta başımı bile vermeyi göze aldım.
Bana “gitme ölürsün” dediler. “Zaten herkes mahvoluyor, varam, gidem, onlara ulaşam, hep beraber ölek” dedim.
Benimle mebus seçilen Ayas Uşağı aşiretinden Zeynozade Mustafa Ağa korktu, gelmedi. Ben yanımda bir uşağım, atlara atladık, Elâziz’e geldim. Elâziz’de bana harcırah verdiler. Oradan bir yaylı araba tuttum. Malatya, Sivas, Kayseri yolu ile on sekiz günde Ankara’ya vardım.
Nerede kaldınız?
Taşhan’da bir müddet kaldım, sonra Hacı Bayram’da bir ev tuttum.
Kaç senesinde geldin?
1336 senesinde geldim.
İlk defa Meclis’e nasıl girdin?
Dersim’den tanıdığım Hasan Hayri Bey vardı. Beni Meclise o götürdü. Kapıdan içeri girince yüreğime bir şevk geldi. Gözüm yaşardı. Burasını mektebe benzettim, kara kara sıralar vardı. Bir sıranın bir köşesine ben de çöktüm. Biraz sonra Hasan Hayri Bey, beni dışarı çıkardı. Bir odaya götürdü.
Odada kimler vardı?
Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, Kâzım Paşa vardı. Gazi Paşa ile birbirimizin elini tuttuk. “Safa geldin Ağa” dedi. Beni Paşalarla tanıştırdı. Yanında oturdum. O dakikada Paşa’ya gönlüm ısınıverdı. Gözümü, gözlerinden ayırmadım. Bu büyük adamla cenge değil, bastonuma dayana dayana ölüme bile giderdim.
Hiç Millet Meclisi kürsüsüne çıktın mı?
İki kere çıktım. Bir sene geçmişti. Daha Mustafa Ağa gelmemişti. Meclis’te onun lafını ediyorlardı. Anladım ki Mebusluktan çıkaracaklar. Kürsüye geldim. Konuşanlar bile sustu. Herkes bana şaştı. Diyeceğimi bekliyorlardı. Dedim ki: “Mustafa Ağa’ya telgraf vurdum, yan gelir, yan gelmez, ola ki gele.” Hep bir ağızdan bağrıştılar, el çırptılar.
Başka yok mu?
Bir kere de Lozan Konferansı sırasında kürsüye çıktım. Aha bizim memleket ahalisi Kürtmüş, orada bir Kürt Hükümeti kuracaklarmış, bunu duyunca kızdım kürsüye çıkıverdim. Gene sustular: “Lâilaheillâh Muhammedürresullâllah” dedim. “Gerek Şafiî, gerek Hambelî, gerek Hanefî hepimizin kıblesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Kürt değil, biz Türk’üz. Hepiniz Lâilaheillâh demişsiniz. Şimden sonra mı, ayrı bir din, ayrı bir millet olacağız.” dedim. Gene el çırptılar, İsmet Paşa ayakta kürsünün yanına gelmiş, sakalımın dibine yaklaşmıştı. O da coştu, o da el vurdu.
Ağam o zamanlar, sizin bir ecnebi kadına aşık olduğunuzu söylemişlerdi?
Aha canım! Ben Meclis’te büzülmüş otururdum. Yukarıya bir gâvur karısı gelmiş, beni görmüş sormuş: Meclis dağıldı, dışarı çıkıyordum. Kara Bekir kolumdan tuttu beni riyaset odasına götürdü. Hep Paşalar ayakta idiler, aralarında güzel bir kadın gördüm. Paşa Hazretleri dedi ki:
— Ağa bu kadın seni sevmiş! dedi.
— Kadın elimi tuttu. Ben de yüzüne bakarak şu beyti söyledim:
Sev seni seveni hâk ile yeksan etse de
Sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan etse de.
Hep gülüştüler. Kadın resmimi istedi: “yarın gel yan yana bir resim çıkarak” dedim. Bir daha görünmedi.
Ağa kanunları nasıl yapıyordunuz?
Kanun yapmak, tıpkı yayıkta yağ yapmağa benziyor. Çalkalıyorduk, çalkalıyorduk. Yayıktan yağ çıkar gibi kanun da çalkalana çalkalana çıkıyordu.
Bir zaman seyahate çıkmıştınız?
Evet. Bir gün Meclisin kapısı önünde idik. Gazi Paşa Hazretlerine dedim ki: “Allah düzenimizi bozmasın, şanımızı arttırsın, kılıcımızı keskin, talihimizi açık etsin” dedim. Bunu dediğim zaman gözümden yaş aktı. Paşa Hazretleri, beni kolumdan tutarak otomobiline aldı. Beraberce Eskişehir’e seyahat ettik. Allah Büyük Gazi’ye çok ömür versin, çok büyük bir adamdır. Kıymetini bilelim, ne diyem, bana çok şefkat ve muhabbet gösterdi. Allah da onun sevenini çok etsin. Bizim Meclisimizde bir duamız bir de arkadaşlara iman vermemizden başka bir gayretimiz olmadı.
Ankara’yı nasıl buldunuz?
Cennet olmuş, şaştım kaldım. Tanınmaz bir hale gelmiş. Çalışanların gayreti var olsun.
12 sene sonra bu seyahatiniz ne içindir?
Gazi Hazretlerini ziyarete geldim.
Arzunuz nedir?
Hey oğul, ihtiyarlıktan çalışamıyorum. Memlekete çok hizmet ettim. Son ömrümde devletimden ve milletimden bir tekaütlük maaşım almağa geldim. Bu işim de olursa mesut olarak memleketime döneceğim!
Rçportaj burada sona eriyor.. Şimdi soruyorum Bugünkü dönme solcular, yalaka liboş ve cemaat tayfası bu röportajı okusalar utanırlar mı yoksa Diyap Ağayı da ”Ergenekoncu” ”faşist” ilan edip Silivri’ye mi yollarlar?
TIBBIYELİ HİKMET

4 thoughts on ““İlk Millet Meclisinin Yüz Yaşındaki Mebusu Anlatıyor”

 • Kazim

  Enperyalist uşakları, Cumhuriyet düşmanları, yobaz hırsız vatanhainleri,Vatanperver Diyap ağayı, ergonokoncu diye içeriye atarlardı.

  Yanıtla
  • Arapların sancaktarlığı tartışılır mlaseef, doğru örneğe Türkiye’nin daha yakın olduğunu düşünüyorum.Bu ülke insanını sadece vatan sevgisi ile bir arada tutamayız, zaten kurtuluş savaşında da şehitlik olgusu olmasaydı çoğu kimse vatanı için ölmeyecekti, değil mi? Baskın birleştirici unsur bana göre islamdır Türkiye’de, gayrimüslimler de vatan severlik ile bu vatanın bir parçası olabilirler pek tabii.Sevgi ve selamlar..

   Yanıtla
 • Şenol Bektaş

  Vatan aşkı; karşılık beklemeden, sevmek ve yanmak demektir. Onun için, bu aşkı tadan herkes: Bu uğurda, vatanını kurtaracağına inandığı insanla; el ele vererek, mücadeleye devam etmek “DİYAP AĞA” gibi insanlar için (NAMUS VE ŞEREF BORCU) sayıldığından, “ATATÜRK’E VE BU VATANA” hizmet; onlar için bir şeref sayılmıştır. Önünde şeref ve saygı ile eğilirim.

  Yanıtla
 • Murat

  Bu röportajda Diyap Ağa’nın adamlarıyla yolda onu koruduğu anlatılmıyor. Oysa biz Diyap Ağa’yı Erzurum Sivas Kongrelerinden sonra yolda suikaste uğramasın diye adamları ile koruduğunu duymuştuk.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest