Tarih

”Mustafa Kemal’i Samsun’a İngilizler Yolladı” Yalanı

BU YAZIYA PUAN VER

Mustafa Kemali Samsun'a İngilizler mi Yolladı
Mustafa Kemali Samsun’a İngilizler mi Yolladı

 
Yobazın sürekli uğraşıp durduğu ama kendi aralarında bile bir türlü karar veremedikleri konuların başında Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkması gelir.  Her gün yeni bir yalan, yeni bir iftira uyduruyorlar ama her zaman olduğu gibi yalanlarının eni boyunu tutmuyor.
Bu yalanlardan bazılarını sıralayalım
1- Atatürk’ü Samsun’a kurtuluş savaşını başlatması için Vahdettin yolladı
2- Kurtuluş savaşı yalan, Atatürk’ü Samsun’a İngilizler yolladı
Haydaaa.  Hadi şimdi çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız. Atatürk’ü Vahdettin mi yolladı? İngilizler mi yolladı? Kurtuluş savaşı yalan mı gerçek mi? İnsan oturduğu yerden uydurunca her kafadan bir ses çıkıyor ve bu yalanların birbiriyle çelişmesi normal. Çünkü dünyada mükemmel yalan yoktur sadece zamanı gelince ortaya çıkacak yalan vardır. Bizim tarih yalancılarımız bunu bile becerebilecek kapasitede değiller.
Neyse yalanları bir kenara bırakalım ve gerçekleri konuşalım. Atatürk Samsun’a neden ve nasıl gitti? Bu soruyu cevaplamadan önce Samsun’dan önceki 6 ayı çok iyi bilmek zorundayız. Bu dönem bilinmeden 19 mayısın önemini anlamamız mümkün değildir.
30 Ekim 1918′te imzalanan Mondros ateşkes anlaşmasıyla Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında mağlup olmuştur. Anlaşmanın imzalandığının ertesi günü Mustafa Kemal Yıldırım orduları komutanlığına getirilmiştir. Yıldırım orduları komutanlığına getirildikten 6 gün sonra İngilizler Musul’u işgal etmeye kalkınca Mustafa Kemal İstanbul’a çektiği telgrafta ”Benim karakterim İngilizlerin İskenderun‟a girmesine manidir emir verdim eğer İngilizler İskenderun‟a asker çıkarırlarsa kendilerine ateş edilmesi için emir verdim.”  demiştir Bu kararlı tutum karşısında İngilizlerin baskısına daha fazla daynamayan İstanbul hükümeti yıldırım ordularını lağvetmiştir ve 10 Kasım 1918′te ordusu dağıtılan Mustafa Kemal Adana’dan İstanbul’a doğru yola çıkmıştır.
3 gün süren yolculuk sonunda İstanbul’a vardığında aynı gün İngilizler ve müttefik kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişlerdir. 3 yıl önce boğazı geçirtmemek için Çanakkale’de yendiği İngilizler şimdi ellerini kollarını sallaya sallaya boğazı işgal etmektedir.  Bu acı tabloyu seyreden Mustafa Kemal’in yanında o gün sadece yaveri Cevat Abbas veyakın arkadaşı Doktor Rasim Ferit vardır. Boğaza demirleyen gemileri işaret ederek o meşhur sözünü söyleyecektir:
”Geldikleri gibi giderler”
Gerçekten de geldikleri gibi gideceklerdir ama o gün e kadaryapılacak daha çok iş vardır.
11129903_1424091967895606_9160939204599302721_n
Mustafa Kemal İstanbul’a geldikten sonra ilk iş olarak siyasi girişimlere başlamıştır. Mondrostan iki hafta önce kendisinin istediği kişilerin bulunduğu Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa etmiş yerine ise Tevfik Paşa hükümeti gelmiştir. Yeni kurulan hükümetin İngiliz yanlısı olduğunu bilen Mustafa Kemal mecliste vekillerle hükümetin güvenoyu alamaması için görüşmeler yapsa da başarılı olamamıştır ve Tevfik Paşa hükümeti iktidara gelmiştir.
Hükümetin güvenoyu almasına engel olamayan Mustafa Kemal yavaş yavaş yakın çevresindekileri örgütlemeye başlamıştır.  Önce Adana’da başlayan görüşmeler, ardından Fethi Okyar ve Rasim Ferit ile beraber çıkardıkları Minber gazetesi ile halkı işgale karşı uyandırmaya, örgütlemeye çalışmıştır
Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Mustafa Kemal’in çıkardığı gazeteye minber ismini vermesi tesadüfi değildir.  Bilindiği gibi minber camilerde imamların cemaate vaaz verdiği yerdir. Mustafa Kemal de özellikle bu ismi vererek hem halkın dini  duygularını işgale karşı harekete geçirmek istemiş, hem de bir yol gösterici olduğunu ifade etmeye çalışmıştır.
Binbir güçlükle çıkartılan minber gazetesi sadece 1,5 ay dayanabilmiştir. Parasızlıktan dolayı kapatılan minber gazetesinden sonra Mustafa Kemal çalışmalarını hızlandırmıştır. Kurtuluş savaşının sadece siyasi mücadele ile kazanılamayacağını anlayarak ”Ay yıldız komitesi’‘ni kurmuştur. Bu komitenin amacı ihtilal yaparak Tevfik Paşa hükümetini devirmektir. Hatta bunun için plan bile yapmışlardır. Plana göre sadrazamın şoförü değiştirilerek kaçırılacaktır. Sadrazamın serbest bırakılması karşılığında hükümet istifa edecek ve Mustafa Kemal yeni kurulacak olan hükümette harbiye nazırı olacaktır fakat hem darbe girişiminin başarılı olma ihtimalinin düşük olmasından, hem de işgal altında olan bir başkentte harbiye nazırı olmanın çok bir şey ifade etmemesinden dolayı bu plandan vazgeçilmiştir.
11051854_1424092131228923_1771153496929635522_n
Darbe planından vazgeçildikten sonra Mustafa Kemal Anadolu’ya geçiş planları yapmıştır. Yobazın iddia  ettiği gibi kurtuluş savaşına en son katılan kişi Mustafa Kemal değil tam aksine kurtuluş savaşı planları yapan ilk kişidir. Anadolu’ya geçiş hazırlıklarında Gebze merkez olarak seçilmiştir. Mustafa Kemal bu bölgenin kontrolünü Yahya Kaptan ve Yenibahçeli Şükrü beye  vermiştir. Yahya Kaptanın ve Yenibahçeli Şükrü beyin görevi bu bölgede emniyeti sağlamak ve Mustafa Kemal Anadolu’ya geçerken rum çetecilere karşı onu korumaktır. Cevat Abbas bu hazırlıkları şu şekilde anlatmıştır:
Gebze, İzmit ve Değirmendere istikametlerini etüt ettim. İcabında ikimize canlarıyla, başlarıyla katılacak yerli ve muhacirlerden ve fedakâr vatanseverlerden küçük küçük silahlı kuvvetler bulabilmiş ve kumandanımın yanına dönmüştüm. Atatürk, arz ettiğim vaziyet ve faaliyeti çıkar yol bulmuş ve bu küçük teşkilatımızın tamamıyla emniyet edilir bir hâle gelmesini ve ormanların yapraklanmasını beklemeyi faydalı görmüşler ve bu teşekkülümüzle ilişkimizin kuvvetle sürdürülmesini emir buyurmuşlardır…. Yahya Kaptan’la beş arkadaşı ilk müfrezemizi teşkil edecekti.
 11136703_1424092447895558_2307307298292807327_n
 
Mustafa Kemal’in kurtuluş savaşı hazırlıkları yaptığından İngilizler şüphelenmeye başlamıştır. 28 Şubat 1919 yılında İngiliz istihbarat servisine yüzbaşı Hoyland’ın sunduğu raporda İstanbul’dan kesinlikle uzaklaştırılması gereken kişilerin isimleri vardır. Bu isimlerin en  başında ise Mustafa Kemal’in ismi vardır.  ”Mustafa Kemal İngiliz ajanıydı” diyenler bu belgeye ne cevap verecek merak ediyorum.
10609525_1424092771228859_3730524522245566265_n
Şimdi şunu sorabilirsiniz. Madem İngiliz istihbarat servisi raporlarında ismi geçiyor o zaman neden tutuklanmadı ? Bunun birinci nedeni raporun Londra’ya çok geç ulaşmasıdır. General Milne  ”İstanbul  bizim kontrolümüzde zaten” diyerek bu raporu 42 gün sonra 12 Nisan 1919′da Londra’ya ulaştırmıştır.   İkinci neden ise Mustafa Kemal’in o dönemde padişahın yaveri olmasından dolayı pek fazla önemsenmemesidir. Prof. Gotthard  Jaeschke  bu konuda şu yorumu yapmıştır :
“Milne, Hoyland’ın (Mustafa Kemal ile ilgili) raporunu ancak 12 Nisan 1919′da Foreign Office’e göndermiş ve orada Balfour ile R. Graham buna pek ilgi göstermemişler. Mustafa Kemal’in Padişah’ın ve Damat Ferid Paşa’nın gözünde pek makbul kişi olması da İngiliz İstihbarat Servisi raporunu gölgelemiştir..”
Şimdi neden  başkasının değil de Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderildiği konusuna gelelim
11112583_1424092897895513_7855568204340950294_n
Bu diyagram neden Mustafa Kemal’in seçildiğini çok açık ve net gösteriyor. Mustafa Kemal’in en yakın arkadaşlarından birisi Ali Fuat Cebesoydur. Babası ise İsmail Fazıl paşadır. Mustafa Kemal’i Samsun’a gönderen hükümetin içişleri bakanı Mehmet Ali beyin kızı ile Ali Fuat paşanın kardeşi Mehmet Ali evlidir. Dolayısıyla Fazıl Paşa ile içişleri bakanı Mehmet Ali bey dünürdür. Mustafa Kemali öğrencilik yıllarında yaz aylarında evinde misafir eden Fazıl paşa  Mustafa Kemal’i çok iyi tanımaktadır ve oğlu gibi sevmektedir. Bu yüzden Mustafa Kemal’i içişleri bakanı Mehmet Ali bey ile tanıştırmıştır. Mehmet Ali bey hem Fazıl Paşa’nın çok sevdiği biri olduğu hem de Mustafa Kemal’in tavırları hoşuna gittiği için Mustafa Kemal’e güvenmiştir.
İkinci bir neden ise o sırada bahriye nazırı olan Avni Paşa Mustafa Kemal’in eski arkadaşlarından birisidir.  Avni paşa  harbiye nazırı Şakir Paşanın damadıdır. Şakir Paşa ise Mustafa Kemalin yaveri Cevat Abbasının karısının akrabasıdır. Bu zincirleme ilişki de Mustafa Kemal’in Samsun görevine seçilmesinde etkili olmuştur
Üçüncü bir neden ise Mustafa Kemal’in İngilizlerin aradığı kriterlere uyan bir kişi olmasıdır. İngilizlerin bu göreve seçilecek kişide aradığı üç önemli özellik vardır :
1- Alman aleyhtarı olması
2- Enver Paşa ile geçmişte yakın dostluğu olmaması
3- İttihatçı olmaması
İngilizlerin aradığı bu 3 özellik Mustafa Kemal de vardır. Savaş boyunca sürekli Alman komutanlarla ve Enver paşa ile kavga etmiştir ve uzun zaman önce İttihatçılardan kopmuştur. Dolayısıyla bu göreve seçilmesinde bir engel yoktur. Bir de padişahın yaveri olduğunu düşünürsek  Mustafa Kemal’in  neden seçildiğini daha iyi anlayabiliriz
11130112_1424093091228827_2682223338637097921_n
Samsuna gidiş belgesini  Mustafa Kemal ile Kazım Paşa beraber hazırlamışlardır. Harbiye nazırı Şakir Paşa önüne konulan listeyi görünce korkup imzalamamıştır. Çünkü Mustafa Kemal çok geniş yetkiler talep etmiştir. Böyle bir görev yetkisini onaylamayan Şakir Paşa biraz da zorlamayla imza atmasa da mührünü vermiştir. Mustafa Kemal  isteklerine bir madde daha ekleyip onaylatmıştır. Yani Mustafa Kemal Samsun’a Vahdettin’in emriyle davul zurna çalınarak yollanmamıştır. Tam tersine son ana kadar hükümet Mustafa Kemal’in istediği yetkilerden korkmuş ve onaylamak istememiştir. Bu  endişe İngilizlerde de vardır. Onlar da vize vermekte tereddüt etmişlerdir. Bu kadar geniş yetkilerin verilmesinden endişe duymuşlardır fakat yine de onaylamışlardır. Bu karar İstanbul hükümetinin ve İngilizlerin en büyük hatası olmuştur
10955535_1424093377895465_7648583134676033084_n
Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin yazısı
Yobazların en komik iddialarından birisi de Mustafa Kemal’în Samsuna giderken Vahdettin’in 40 bin altın verdiği iddiasıdır. Bu iddiayı ortaya atanlar ya matematiği bilmiyor ya da hiç dayak yememişler. Bir Osmanlı altını yaklaşık 8 gramdır. 40 bin altın yaklaşık  320 kg yapar. Bu kadar yüklü bir parayı hangi sandıkla götürmüşler?  Açlıktan soğan ekmek yediği iddia edilen Vahdettin 40 bin altını nerden bulmuş? Cevap yok. Son zamanlarda 1 milyon altın verdi diyenler çıkmaya başladı. Onlara sadece çüüüüüüüüşşş diyorum. Hakikaten çüüüüşşş bu kadar da olmaz.
Peki Mustafa Kemal Samsun’a giderken hükümet kaç lira vermiştir? Ne 40 bin  ne de 1 milyon altın. Sadece 1000 Osmanlı lirası vermiştir. Bunu küçümsemek için yazmıyorum. Devletin zor durumda olduğu bir dönemde bu para normaldir fakat bu abartı niye ? Hem devlet fakirdi diyeceksiniz hem de bol keseden altın verdi diyeceksiniz. Bu nasıl bir mantık ? İnsan bir yandan da kuvayi inzibatiye harcanan paraları görünce neden Mustafa Kemal’e  bu kadar az para verildi diye sormadan edemiyor
13268_1424093514562118_7930636116314640362_n
Mustafa Kemalin Samsun görevi hakkındaki yalanlar ve uydurmalar geçmişte olduğu gibi yarın da devam edecektir ama ne olursa olsun bu uydurmalar sadece uydurma olarak kalmaya mecburdur. Çünkü tek amacı Atatürk’ü kötülemek olan takıntılı cahiller hiç bir zaman başarılı olamayacaklardır
TIBBIYELİ HİKMET

One thought on “”Mustafa Kemal’i Samsun’a İngilizler Yolladı” Yalanı

  • Nihat Çakal

    Bazı deyyus-u Ekberler iyi okusun bu bilgiyi.saygılarımla

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest