Siyaset

İki Fotoğraf Tek Zihniyet

BU YAZIYA PUAN VER

2
Yukarıdaki iki fotoğraftan soldaki 31 Mart vakasında İstanbul’da meşrutiyeti yıkmak için toplanan gerici kalabalık, sağdaki fotoğraf ise bu yıl İstanbul’da sözde Suriye’deki savaşı protesto etmek için toplanıp hilafet ve şeriat nutukları atan yobaz kalabalık…
İki fotoğraf arasındaki tek fark biri 1909 yılında çekilmiş, diğeri ise günümüze ait bir görüntü…
Zihniyet aynı, sloganlar aynı, düşmanlıklar aynı, hayalini kurdukları Türkiye aynı… 100 yılda değişen hiçbir şey yok.
Osmanlı’yı yıkan gerici yobaz zihniyet, şimdi ise Cumhuriyeti yıkmak için tüm gücüyle çalışıyor. Cumhuriyet’in yerine koymak istedikleri sistem tüm İslam coğrafyasına kan, gözyaşı ve cehaletten başka bir şey yaşatmayan bir şeriat rejimi…
Hayal ettikleri Türkiye’de  çağdaşlık yok, bilim yok, demokrasi ve fikir özgürlüğü yok, laiklik yok, kadın hakları yok… Kısacası insanın , insan gibi yaşaması için gerekli olan değerlerin hiçbiri yok.
Peki ne var?
En başta eli, eteği öpülen, öl dese uğrunda can verilen, vur dese gözünü kırpmadan kelle uçurulan, Allahın yeryüzündeki gölgesi sanılan bir Sultan, halife var.
Her şeyi bildiği sanılan, hayattaki her şeyi, bilimi fıkıh kitaplarıyla, sünnetle, icmayla çözeceği düşünülen ulema takımı var.
Fizik, kimya, matematik, tıp gibi modern bilim dalları ve çağdaş Üniversiteler yerine tekke, zaviye, medrese gibi son kullanma tarihi çoktan geçmiş gerici eğitim kurumları ve dine dayalı eğitim sistemi var.
Birey olma bilincine sahip, milli değerlerini savunan onurlu bir millet yerine, halifenin, sultanın kölesi olmuş, atalarının hangi milletten olduğu unutturulmuş, milli kimliğine düşman edilip koyunlaştırılmış bir ümmet var.
Evde kocasının her hizmetini yapmakla görevli olan, annelikten başka mesleği olmayan, okutulmayan ya da kocasına iyi bir eş olmasına yetecek kadar okutulan, hayattan koparılıp eve hapsedilmiş, dünyaya gözleriyle özgürce bakması bile haram sayılmış çarşaflı kadınlar var.
Müslüman olmayan, müslüman olsa bile kendi mezhebinden olmayan herkesi zındık, kafir, vatan haini ilan edip öldürmek var.
Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi cinsel tercihi olmayan, şeriata aykırı hayat tarzı olan herkesi Allah adına idam etmek var.
Körü körüne Yahudi ve gayri müslim düşmanlığı yaparak dünyadan soyutlanmak, cihad anlayışıyla dünyayı kana bulamak var.
İşte yukarıdaki iki fotoğraftaki yobaz kalabalıkların hayalindeki Türkiye… Soldaki yobazlar bir imparatorluğu yıktı. Sağdakiler ise dedelerinin izinden giderek Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor. Kısacası iki fotoğraf, tek zihniyet…
TIBBIYELİ HİKMET

One thought on “İki Fotoğraf Tek Zihniyet

  • Firat

    Yobazlığa karşı olup yobazlığın hortlamasına mani olamayanlar asıl sorunun kendilerinde olabileceğini neden akıl edemezler?

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest