Tarih

Yobazın İnönü’ye Attığı İftira ve Harf Devrimi Yalanı

BU YAZIYA PUAN VER

10735723_730287137050477_1354243153_n
Atatürk düşmanlarının sık sık kullandıkları bir taktik vardır. Özellikle bazı konularda Atatürk’e direkt olarak saldırmak yerine İnönü üzerinden saldırmayı tercih ederler. Bunu genelde Atatürk’e açıktan saldırmayı göze alamayan korkak yobazlar yapar. Örneğin Türkçe ezan konusunda Atatürk ezanı Türkçeleştirdi diyemeyenler suçu İnönü’ye atarlar. Benzer şekilde camiler ahır yapıldı yalanı da her zaman İnönü’ye isnat edilmiştir. Kısacası İnönü yobazların günah keçisidir.
Yobazın Atatürk’ü suçlamak için İnönü’yü günah keçisi ilan ettiği konulardan birisi de harf devrimidir. Yıllardır ”dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz” sloganıyla harf devrimini sözde eleştirenlere iddialarını destekleyecek bir dayanak lazımdı. Bu dayanak için de her zaman olduğu gibi İnönü’yü seçtiler ve harf devrimiyle hiç alakası olmadığı halde din ile bir bağlantı kurmaya çalıştılar. Üstelik bunu eski yazıyı çok iyi bilen bir kurmay Albayın ağzından yazarak kendi düşüncelerini İnönü’ye söylettiler. Ne kadar zekice değil mi ? Yobaza göre İnönü hatıralarında harf devrimi için şöyle yazmış
“Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olması değildi. Uzun yıllar devlet, eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslâm dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.” (Kaynak: İ. İnönü. Hatıralar C. 2, s. 223)
Bu paragrafta gözünüze bir mantık hatası çarpmıyor mu? Eğer göremediyseniz tekrar yazıyım
Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.”
İnönü bu yorumu yapmışsa ya kuranın ve tüm hadis kitaplarının Türkçeye çevrilerek yeni alfabeyle yazıldığını bilmiyor olmalı. ya da kuranı, hadisleri ve diğer din içerikli kitapları latin harfleriyle bastıran kişi İnönü değildi. Hangisi doğru ? İnsanlar dinden uzaklaştırılmak isteniyorsa neden kuran yeni Türk alfabesiyle tekrar yazılıp Türkçeleştirildi? Madem dinden soğutulmak isteniyor kuran eski harflerle kalsaydı. Hiç bir şey bilmeseniz bile sadece mantık yürüterek bu paragrafın ne kadar basit bir yalan olduğunu aklı başında olan her insan anlar. Biz yine de her zaman olduğu gibi belgelerle konuşalım. Bakalım İnönü harf devrimi hakkında ne yorum yapmış 
İnönü harf devrimiyle ilgili hatıralarında ilk olarak böyle bir devrime taraftar olmadığını ifade eder. Bunun nedenini ise geçmişte yapılan başarısız denemelere bağlar. İnönü hatıralarında harf devrimine neden karşı çıktığını şu şekilde ifade etmiştir :
Harf İnkılâbı ilân edilmeden iki sene evvel Atatürk’e söyledim
Bu kolay değil Sen Harp zamanı karargâhta çalıştın mı?
Hayır, dedi.
Ben bilirim dedim. Bunu tecrübe ettim. Bütün devlet muamelâtı herşey bozulacak. Herkes iki yazı Kabul edildi diye kendisini mecbur hissedecek, yeni harfleri kullanacak, bir de asıl işidir, kıymetli işidir diye eski harfleri kullanacak. Başa çıkamayız iyi düşün. (İsmet İnönü Hatıralar. Ankara, 2006 s. 483)
1
Harf devrimine ilk başta karşı olan İnönü daha sonra Atatürk’ün verdiği söze inanarak harf devrimini savunmuş ve hayatı boyunca eski harfleri bir daha kullanmamıştır. Anılarında harf devrimini nasıl savunduğunu şu şekilde ifade etmiştir :
”Atatürk söz verdi
”Tatbik edeceğiz ben başta olmak üzerine hepimiz tatbik edeceğiz” dedi.
Harf inkilabı oldu. Herkes bilir ki ondan sonra ben eski yazıyı kullanmış değilim. Harf inkilabı çıktıktan sonra şimdiye kadar eski yazıyla yazmış olduğum 20 satırı bulmaz. Yapmadım, yapamadım, akıllılık ettim.Çünkü ilk sıkıntıya katlanmayanlar ömürlerinin sonuna kadar yeni yazıyı kullanamadılar. Yeni yazıya alışmak için bir kaç ay, her ne kadar ise  kabiliyetine göre sıkıntı çekip onun içine kapanmak lazımdı. Onu kullanmakta ısrar etmek lazımdı. Cemiyete bunu yaptırmak için almadığım tekbir, katlanmadığım eziyet ve vermediğim eziyet, güçlük kalmamıştır. Ben vekillerin, mebusların, memurların, herkesin cep defterini muayene eder ve eski yazı ile notlarını gördüğüm zaman mesul tutardım (İsmet İnönü Hatıralar. Ankara, 2006 s. 484)
1
 
Harf devrimiyle ilgili görüşlerini ve icraatlarını açık yüreklilikle anlatan İnönü harf devriminin neden yapıldığını da kendi düşüncesine göre ifade etmiştir. İşte yobazın sürekli istismar edip iftira attığı İnönü ve hatıralarında harf devrimiyle ilgili düşünceleri :
” Harf inkilabı okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa’yı tahrik eden sebeplerdir. Ama, harf inkilabının bizde tesiri ve büyük faydası, kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap kültürünün ve Arap dilinin tesiri hakkında, yeni nesiller bizim kadar fikir edinemezler. Bir misal olarak söylemek isterim: Benim çocukluğumda kültür sahibi adamlar, Türk dilinin kifayetsizliğinden, eksikliğinden meyus olarak bahsederlerdi ve bunun için cemiyet içinde hem Türk diye bir millet olarak Araptan ayrılığı kaldırmalıydık, hem de sağlam bir dile kavuşmak maksadıyla Arapçayı kabul etmeliydik, derlerdi. Yani vaktiyle devleti kurarken ve Türk dilini yaparken Arap dilini kabul etmek doğru olacaktı, görüşünü hararetle savunurlardı. Anadolu’da ilk Türk devletini kuranların hepsi Türk beyi olarak devlet başına geçmişler ve milli hususiyetlerini muhafaza etmişlerdir. Sonra Osmanlılar devrinde, edebiyat vesilesiyle dil ihtiyacı genişledikçe sanatı Arap dili üzerinde işlemek hevesi milli kültürü zayıflatmıştır. Bizim devrimizde Latin harflerine geçmek Türk dilini ve milli kültürü kurtarmak için esaslı bir etken olmuştur. (İsmet İnönü Hatıralar. Ankara, 2006 s. 485)”
1
Harf devrimiyle ilgili İnönü’ye atılan bu iftirayı yazılarında Atatürk hakkında ”10 askeri bile yönetmeyi bilmezdi’‘ diye saçma iddialarda bulunan Cemil Koçak bile canlı yayında deşifre edip İnönü’nün hatıralarını okumuştur :
http://www.youtube.com/watch?v=EbOSUPjfJck
Tarihi ne kadar kendinize göre yazmaya çalışırsanız çalışın gerçekler güneş gibi her gün yüzünüze yalanınızı çarpar.
TIBBIYELİ HİKMET

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest